Tilstandsrapporter

BRUG FOR EN TILSTANDSRAPPORT?


Få overblik over tilstanden og skaderne på din bolig.


  • En tilstandsrapport er obligatorisk, hvis du ønsker at frigøre dig for dit 10-årige mangelansvar, når du skal sælge dit hus!

  • Hurtig ekspedition fra den første kontakt til din endelige tilstandsrapport!

  • Alle vores konsulenter er beskikkede bygningssagkyndige. Det skaber tryghed for dig!

  • Vi kender dit lokalområde til fingerspidserne!

  • Kontakt byggesagkyndigsyd for et uforpligtende tilbud.

Hvad er en tilstandsrapport og hvorfor er den vigtig ved salg af din bolig?

 

Når huse sælges, er der mange dokumenter, der skal udfyldes og underskrives.  Formålet med en tilstandsrapport er at vurdere boligens synlige skader, nærliggende risiko for skader og tegn på skader og dermed sikre, at både sælger og køber ved, hvad de skriver under på. Tilstandsrapporten er en del af Huseftersynsordningen, som er en del af loven om forbrugersikkerhed ved køb og salg af fast ejendom. Som sælger vil en tilstandsrapport være nødvendig, hvis du som boligejer vil gardere dig mod at skulle hæfte for fejl og mangler – en tilstandsrapport er nemlig nødvendig, hvis man som boligejer ønsker at tegne en ejerskifteforsikring. Det skal i den forbindelse nævnes, at en el-installationsrapport også er obligatorisk.


En tilstandsrapport kan og bør udarbejdes på alle typer ejerboliger – dvs. enfamiliehuse, sommerhuse, ejerlejligheder, ideelle anparter og landbrugsejendomme uden landbrugspligt. En tilstandsrapport må kun udarbejdes af en bygningssagkyndig, der er beskikket af Sikkerhedsstyrelsen. I en tilstandsrapport vil den bygningssagkyndige både notere egentlige skader og tegn på skader. Skader kan i denne sammenhæng betyde brud på tagsten, lækager og utætte fuger i vådrum, deformeringer, svækkelser som råd i taget, revner i fundamentet eller nedre bygningsdele og generelle ødelæggelser. Den bygningssagkyndige vil også notere, hvis der mangler bygningsdele, der kan give anledning til skader f.eks, hvis der mangler undertag eller dampspærre.

 

Hvad består selve tilstandsrapporten af?


En tilstandsrapport består af tre dele:

  • Den bygningssagkyndiges resultat af huseftersynet.
  • Sælgers bemærkninger og oplysninger om ejendommens skader.
  • Beskrivelse af bygningskonstruktioner (oplysninger til ejerskifteforsikring).

Hvad dækker tilstandsrapportens forskellige karakterer over?


Karaktergivningen er en byggeteknisk vurdering. Den er dog ikke et udtryk for, hvor meget det vil koste at udbedre en skade.

Det er vigtigt at gøre særligt opmærksom på, at et huseftersyn ikke omfatter økonomiske overslag over omkostninger til skadesudbedringer samt vurderer restlevetid ved enkelte bygningsdele. Endelig omfatter en tilstandsrapport heller ikke byggeteknisk rådgivning omkring, hvordan omtalte skader kan udbedres. Står du som boligejer og skal bruge byggeteknisk rådgivning, kan du finde mere information omkring dette under de øvrige serviceydelser.

Et huseftersyn med en tilstandsrapport er en professionel vurdering foretaget af den bygningssagkyndige omkring standen på de bygninger, der ses på ejendommen. Helt grundlæggende vil den bygningssagkyndige tjekke om bygningerne er i ringere stand end tilsvarende bygninger af samme alder. En tilstandsrapport har blandt andet til opgave at afdække alle synlige skader, som nævneværdigt nedsætter bygningernes funktion eller værdi. Desuden afdækker tilstandsrapporten også tegn på skader eller andre fysiske forhold, som giver en øget risiko for, at der på sigt kan udvikles en egentlig skade.

I henhold til den nye huseftersynsordning per 1. oktober 2020 indeholder en tilstandsrapport også information om hvor akut en skade er samt forventet levetid - antal år før udbedring/udskiftning må forventes.

 

Værd at vide for sælger


Det er frivilligt om du som hussælger vil have lavet en tilstandsrapport, men det er en rigtig god idé at gøre det. Når dit hus sælges, kan du frigøre dig fra ansvaret for skjulte skader på boligen, hvis du fremlægger en tilstandsrapport og et tilbud på en ejerskifteforsikring for køber, samt tilbyder at betale halvdelen af præmien for denne forsikring. Hvis du ikke gør dette, kan du risikere at have ansvaret for skjulte fejl og mangler i 10 år. Du hæfter dog som sælger stadig for eksempelvis ulovligheder, svig og grov uagtsomhed.

Tilstandsrapporten er nødvendig for, at køber kan tegne en ejerskifteforsikring. Læs mere om, hvilke andre dokumenter du har behov for, når dit hus skal sælges.

 

Værd at vide for køber


Køb af fast ejendom kan for mange virke uoverskueligt, og mange har svært ved helt at forstå og forholde sig til en tilstandsrapport. Derfor kan vi tilbyde at medvirke ved en gennemgang af ejendommen sammen med dig som køber.

Samtidig kan det for nogen være vanskeligt at danne sig et overblik over, hvilke udbedrings- og/eller forbedringsmuligheder ejendommen rummer. Derfor kan det være en god idé at få foretaget en købergennemgang og eller lavet en drift- og vedligeholdelsesplan af Byggesagkyndigsyd.

Med denne viden i hånden, har du det nødvendige overblik over din boligs nuværende tilstand og hvad dine muligheder er fremadrettet.