Energimærkning Større Bygninger/Erhverv


Energimærkning af større bygninger/erhvervsbygninger

 

Energimærkning af større bygninger/erhvervsbygninger

 

Langt de fleste bygninger skal have et lovpligtigt energimærke. Der kan være store forskelle i både pris og kvalitet. Så tag en snak med os om, hvad I vil have ud af jeres energimærker.

 

Hvilke bygninger skal energimærkes?


Erhvervsejendomme herunder etageboligbebyggelser over 500 m2 skal som udgangspunkt altid have et gyldigt energimærke. Det gælder dog ikke for landbrugsbygninger og erhvervsejendomme med hovedvægt på produktion.

Alle bolig- og erhvervsejendomme til udlejning skal energimærkes uanset deres størrelse.

Hvis en ejendom skal sælges, helt eller delvis fremlejes, eller hvis der skal ske en overdragelse af andel eller anpart, skal ejendommen også energimærkes.


Hvad indebærer en energimærkning?

 

En energimærkning er en kortlægning af ejendommens energimæssige tilstand.

Vi analyserer klimaskærmen, belysningen og de tekniske anlæg, herunder varme, ventilation og brugsvand. Vi undersøger også mulighederne for vedvarende energiforsyning.

Analysens resultater samles i en rapport, hvor alle muligheder for energieffektivisering beskrives og prioriteres efter rentabilitet. Det giver jer et solidt beslutningsgrundlag for planlægning af fremtidig drift og vedligehold.


Indsamling af ekstra data gør energimærker mere værd


Når vores energikonsulenter alligevel er i en bygning for at energimærke indsamler de også information om f.eks. de tekniske anlæg – såsom fabrikat, model, alder og tilstand. Det skaber overblik og giver langt bedre muligheder for at prioritere, planlægge og budgettere drift, vedligehold og renovering.


Vi skal indsamle data indenfor:


  • Ventilation
  • Belysning
  • Pumper
  • Varmeanlæg
  • Klimaskærm


Få tilskud til energiforbedringer


Ønsker I at sænke energiforbruget, men har svært ved at få økonomien til at hænge sammen? – Så kan en af disse tilskudsordninger måske hjælpe til at gøre projektet til virkelighed.


Bliv klogere på de forskellige tilskudsordninger her https://sparenergi.dk/erhverv/vaerktojer/tilskud  

 

Læs mere om Bygningspuljen på Energistyrelsens hjemmeside https://sparenergi.dk/forbruger/boligen/tilskud


Læs mere om Erhvervspuljen på Energistyrelsens hjemmeside https://ens.dk/ansvarsomraader/energibesparelser/virksomheder/erhvervstilskud-til-energieffektiviseringer

 

Læs mere om tilskudspuljen til kommune og regioner   https://sparenergi.dk/offentlig/vaerktojer/tilskud