Energirammeberegning

Energirammeberegning nybyggeri ved bolig- og erhvervsbyggeri samt tilbygninger


BRUG FOR EN ENERGIRAMMEBEREGNING VED NYBYGGERI, NY BOLIG- OG ERHVERVSBYGGERI SAMT TILBYGNINGER?

 

Har du problemer med energirammen på dit byggeprojekt? Passer energirammen på dit projekt ikke med de gældende regler, eller kender du ikke de gældende regler for energirammeberegning? Har du brug for professionel hjælp for at undgå at dit byggeprojekt forsinkes eller helt sættes i stå?


Efter gældende regler skal der ved ansøgning om byggetilladelse udarbejdes og vedlægges en energirammeberegning på byggeprojektet.
Energirammeberegningen bruges som bevis for at den nye bygning eller tilbygningsprojektet er konstrueret således at den gældende lov for energirammen overholdes.


Energirammeberegningen skal afleveres samtidig med tegningerne ved ansøgning om byggetilladelse. Det giver den godkendende myndighed den fornødne dokumentation for, at dit projekt lever op til de gældende krav vedrørende energi i bygningsreglementet.


En energirammeberegning skal forelægge før du kan gå i gang med dit byggeri. Herefter skal byggeriet have et energimærke. Problemer med energirammeberegningen kan betyde at dit byggeprojekt forsinkes eller helt afvises. Derfor kan du spare meget tid og frustrationer ved at lade Byggesagkyndigsyd klare energirammeberegningen fra start.


Kontakt nemt og uforpligtende Byggesagkyndigsyd!