Syn & Skøn

BRUG FOR ASSISTANCE VED SYN & SKØN?

 

Syn & Skøn

 

Der er ofte mange andre løsninger end den dyre vej mod Syn og Skøn!
Mange kontakter os og tror de har brug for en syns- og skønsmand, men ofte er sagen ikke stor nok til at komme for et egentligt syn og skøn, og det har vi også løsningen på.

 

Står du i en tvist med en entreprenør og er du i tvivl om hvad du skal gøre for at komme videre

 

Når byggeriet går skævt, og der opstår uenighed med entreprenøren, er den første løsning der tænkes på, ofte en syns- og skønssag.

Det er ikke nødvendigvis den bedste løsning for dig, da det kan være en meget langsommelig proces, som kan tage flere år. Syn og skøn bliver derfor nogle gange fravalgt, alene fordi man ikke har tiden eller overskuddet til at køre en sådan sag.

Der er også andre ting, som spiller ind, og som du bør have med i dine overvejelser.

Det er nemlig dyrt at starte en syns- og skønssag, og man kan formentlig ikke få retshjælpsdækning gennem forsikringen, før sagen er startet. Der er ligeledes et mindstebeløb på kr. 50.000, som tvisten skal løbe op i, før det overhovedet er muligt at starte en syns- og skønssag. Omhandler jeres tvist et mindre beløb, skal sagen køres den som en civilsag under det, der hedder småsagsprocessen ved de danske domstole, og hvor dommeren ikke er “byggesagkyndig” og i så fald er dit bedste alternativ ikke et syn og skøn.

En byggesagkyndig kan hjælpe med at mægle mellem dig som bygherre og den udførende entreprenør. Snakken mellem bygherre og entreprenør med en byggesagkyndig i midten bliver mere saglig og 100% byggeteknisk.
Entreprenøren ved godt, at de ikke kan snakke en byggesagkyndig af, som de kan med en ikke-sagkyndig bygherre, og derfor forløber sagen ofte meget nemmere, når der sidder en byggesagkyndig i midten.

Hvis der mellem parterne opnås enighed om, at den “dom”, som den byggesagkyndige kommer med, er den, som begge parter vil holde sig til, bliver udfaldet næsten altid det samme, som hvis sagen bliver kørt ved de danske domstole. Årsagen ligger i, at det er de samme byggesagkyndige, der ofte svarer syns- og skønstemaerne eller afgiver forklaring i småsagsprocessen ved domstolene for at klæde dommerne på til domsafsigelse.


Hvad er indeholdt ved en ikke retslig syn & skønsforretning typisk


  • Forventningsafstemning af opgaven mellem sagens parter
  • Gennemgang af sagens akter, for forståelse af uenigheden
  • Besigtigelse med byggeteknisk gennemgang/undersøgelse
  • Drøftelse af forholdene konstateret ved besigtigelsen sammen med parterne
  • Udarbejdelse af vores uvildige konklusion på jeres tvist/uenighed
  • økonomisering af forholdene, alt efter om der er tvivl herom