Køberrådgivning

BRUG FOR KØBERRÅDGIVNING?


Tør du tage en af livets største beslutninger uden køberrådgivning?

Har du fundet en bolig, som du synes er spændende, og som kunne være et potentielt købsemne, er næste skridt at foretage en grundig besigtigelse af den pågældende bolig.


I nogle tilfælde vil det være relevant at inddrage en byggesagkyndig for at vurdere specifikke områder af boligen af mere teknisk karakter.

For de fleste er deres bolig det dyreste, som de kommer til at eje. Derfor er det vigtigt, at du sørger for at gøre en god handel – lige meget om du skal købe en ejerbolig eller en andelsbolig.


Ved køb af fast bolig eller lejlighed kan du få overblikket og ro i maven, med god byggeteknisk køberrådgivning. Forstå tilstandsrapporten, klassiske fejl på ejendommen, snak renovering, kommende vedligehold og forsikring, mv.


Køberrådgivning kan være mange forskellige ydelser, hvad er en køberrådgivning?

Dette er ofte spørgsmålet fra jer som skal købe bolig, og forståeligt nok, da ordet køberrådgivning forekommer i mange forskellige henseender, og på mange forskellige tidspunkter under jeres bolighandel. Vi har derfor forsøgt at dele det lidt op, og gøre det mere overskueligt. Køberrådgivning er en ydelse som leveres af banker, advokater, økonomiske rådgivere og byggesagkyndige, hvorfor vi ofte hører, at I mener at have modtaget denne ydelse ifm. jeres boligkøb, men rent faktisk har I kun fået en mindre andel af ydelsen, hvilket kan have stor betydning efter købet.

Banken
Leverer en rådgivning, som oftest kaldes en køberrådgivning, da de rådgiver jer om jeres boligkøb, en vigtig ydelse og en proces I skal igennem.

Advokaten
Leverer oftest også en køberrådgivning, men med fokus på det juridiske, tinglysning, skøder og klausuler, samt handelsdokumenterne. Ligeledes en vigtig ydelse I bør have med på en hver bolighandel.

Økonomisk rådgiver
Der er rådgivere der forestår forhandling af ejendommen over for sælger, som jeres køberrådgiver, og som står for forhandling af f.eks. ejerskifteforsikring, mv. denne ydelse kaldes ligeledes for en køberrådgivning.

Byggeteknisk køberrådgivning
Denne ydelse har fokus på boligen, og er en gennemgang af boligen sammen med jer, hvor vi ser på ejendommens generelle stand, tilstandsrapport, ønsker til renovering og kommende vedligeholdelse. Som I kan se er der mange forskellige former for køberrådgivning, og alle ydelser er vigtige på hver deres måde.


Hvad er en byggeteknisk køberrådgivning?


Ved køb af fast ejendom er det uden tvivl en god ide at få en god byggeteknisk køberrådgivning i forbindelse med handlen.

Mange vælger at tage en advokat med til at forestå papirarbejdet ved et huskøb, hvilket vi altid vil tilråde, men dette kan ikke erstatte den byggesagkyndige. Blot fordi I er juridisk sikret, er der ingen sikkerhed for, at der ikke kommer ubehagelige overraskelser efter overtagelsen.

Hvis I vælger at tage en byggesagkyndig med på en købergennemgang, får I en grundig byggeteknisk gennemgang af den ejendom, I overvejer at købe. Bagefter vil I stå tilbage med en helt klar fornemmelse af, hvad det er, I er ved at investere jeres penge i.

Inden gennemgangen vil den byggesagkyndige have gennemgået den foreliggende tilstandsrapport og kan således besvare de spørgsmål, I har til den. Den byggesagkyndige kan imidlertid også rådgive jer om de forsikringsmæssige problemer og klausuler, tilstandsrapporten kan forårsage, når der skal tegnes en ejerskifteforsikring på boligen.

På selve gennemgangen vil den byggesagkyndige gennemgå ejendommen sammen med jer og samtidig med undersøgelserne forklare, hvad der eventuelt måtte være af fejl og mangler ved ejendommen, som kan eller vil få betydning for jer som købere. I vil på samme måde drøfte den

forventede vedligeholdelse på de større opgaver inden for en 10-års periode, så I kan lave et budget på driften af ejendommen.

Er der ønsker om renoveringer på ejendommen i forbindelse med overtagelsen, vil disse forhold også kunne drøftes, så I har en klar fornemmelse af, hvad omfanget af jeres ønsker betyder for gulve, vægge, lofter samt installationer.

Når gennemgangen er afsluttet, giver den byggesagkyndige en generel vurdering af ejendommen, set i forhold til tilsvarende ejendomme af samme alder og byggestil.

Hvad indeholder en god køberådgivning?


  • Grundig byggeteknisk gennemgang af hele ejendommen
  • Svar på eventuelle spørgsmål til tilstandsrapporten
  • Rådgivning omkring udfordringer, når der skal tegnes ejerskifteforsikring
  • Gennemgang af og forklaring af ejendommens fejl og mangler
  • Rådgivning om forventet vedligeholdelse af ejendommen
  • Vejledning vedr. renoveringer i forbindelse med overtagelse af ejendommen
  • Generel vurdering af ejendommen i forhold til tilsvarende ejendomme