Afleveringsforretning

BRUG FOR HJÆLP IFORBINDELSE MED AFLEVERINGSFORRETNING?

 

Tvivlen kommer oftest lige inden man kommer til overtagelsesdagen, hvor man bliver i tvivl om man vil stå med opgaven helt alene. Det er fuldt forståeligt, da det jo er en stor dag, og der er mange ting der kan overses, som stiller dig ringere efterfølgende.


Få den rigtige oplevelse ved overtagelsen af din bolig


Når det er tid til at overtage huset eller tilbygningen, er man som oftest spændt og glæder sig til at komme ind i den nye ejendom.

Det skal derfor være en god oplevelse at overtage huset, når det endeligt står færdigt. Hvis I tager en byggesagkyndig med til afleveringsforretningen, skal I ikke tænke på så meget andet end at nyde ejendommen.
Den byggesagkyndige vil gennemgå ejendommen ude som inde og påtaler alle de fejl og mangler, der skal rettes og noteres i afleveringsprotokollen på afleveringsdagen. Bygningens installationer, loftsrum, facader og tag vil ligeledes blive gennemgået, således at alt på ejendommen er blevet tilset og vurderet, inden der kan skrives under på afleveringsprotokollen. Den byggesagkyndige vil også stille alle spørgsmålene til entreprenøren om f.eks. trykprøvning, energimærkning osv., så disse forhold ligeledes noteres i afleveringsprotokollen.

Er der mange eller væsentlige mangler på ejendommen, vil den byggesagkyndige vurdere prisen på det arbejde, der skal udføres, og forhandle en tilbageholdelse af et beløb, som I kan beholde, indtil manglerne er afhjulpet. Afleveringsprotokollen bliver oftest udarbejdet af entreprenøren ved gennemgangen, men i nogle tilfælde kan det være en ide at få den byggesagkyndige til at gøre dette. Når ejendommen er endeligt gennemgået, og der er enighed om omfanget af fejl og mangler, skal der aftales en afhjælpningsperiode, og det står den byggesagkyndige ligeledes for.

Oplevelsen ved at overtage et hus bliver en helt anden ved at have en byggesagkyndig med til at gennemgå ejendommen og stille de dumme spørgsmål.

 

Hvad indeholder en afleveringsforretning?


  • Grundig byggeteknisk gennemgang af hele ejendommen ude og inde
  • Undersøgelse af loftrum, teknik-rum, boligen, tag, facader, m.v.
  • Vurdering af fejl og mangler, ridser, hakker samt manglende finish
  • Udarbejdelse af udførlig mangelliste, såfremt denne ikke laves af entreprenøren
  • Gennemgang af de forhold som skal være på plads inden overtagelse
  • Rådgivning omkring afhjælpning, og hvorledes du skal forholde dig

 

Hvis du har brug for hjælp i forbindelse med afleveringsforretning, skal du endelig ikke tøve med at kontakte Byggesagkyndigsyd. Det er i naturligvis uforpligtende at høre, hvad vi kan gøre for dig.