Drifts- og vedligeholdelsesplan

BRUG FOR EN DRIFTS- OG VEDLIGEHOLDELSESPLAN?

 

Få sat ord på tilstanden af de økonomiske rammer for vedligeholdelse af din bolig!


 • Byggesagkyndigsyd udarbejder en skræddersyet drift- og vedligeholdelsesplan til jer på baggrund af vores gennemgang og ejendommens historik og data!


 • Løbende vedligeholdelse af dine bygninger medvirker til at forebygge skader og bevare bygningernes kvalitet og værdi!

 • Din sikkerhed for at bygninger og tekniske installationer virker efter hensigten!

 • En plan, der følger ejendommen på tværs af ejerudskiftning!

 • Nemt og uforpligtende at bestille et tilbud hos Byggesagkyndigsyd!Få overblik over din ejendom med en drifts- og vedligeholdelsesplan!


En drift- og vedligeholdelsesplan fra Byggesagkyndigsyd aabenraa er et redskab, der giver dig som boligejer overblik over ejendommens tilstand- og vedligeholdelsesopgaver. På den måde hjælper det dig med at bevare din bygningsværdi.

Hos Byggesagkyndigsyd udarbejder vi alle vores drift- og vedligeholdelsesplaner baseret på en grundig visuel undersøgelse, så du får lagt et realistisk og prioriteret 10 års budget for ejendommens fremtidige drift og vedligeholdelsesopgaver.

En drift- og vedligeholdelsesplaner fra Byggesagkyndigsyd udføres på baggrund af en grundig byggeteknisk gennemgang af jeres ejendom. Efter gennemgangen kan vi planlægge jeres vedligeholdelsesopgaver og opstille, hvilke forbedringer og renoveringer der skal udføres over en 10 års periode. Alle opgaver bliver i bygningsdele (f.eks. vinduer, facade mm.) med uddybende beskrivelser af vedligeholdets omfang samt med overslag på, hvad de enkelte forbedringsomkostninger burde være samt hvor meget det cirka koster de næste 10 år.

Rapporten gennemgår tilstanden på alle ejendommens større bygningsdele og installationer. På baggrund af vores gennemgang og ejendommens historik og data, kan vi udarbejde en skræddersyet drift- og vedligeholdelsesplan til jer.

Det skræddersyede 10 års budget, der medfølger din drift- og vedligeholdelsesplan, er et vigtigt redskab i vedligeholdelsesarbejdet, da det som udgangspunkt er det, du skal forholde dig til, når du får leveret din drift- og vedligeholdelsesplan. Byggesagkyndigsyd anbefaler også, at en drift- og vedligeholdelsesplan løbende bliver opdateret, og at den bliver brugt aktivt.

 

En drift- og vedligeholdelsesplan fra Byggesagkyndigsyd indeholder følgende


 • Indledning
 • Konklusion
 • Prisoverslag og tidshorisont - Bedre tilpasning af budget til drift og vedligehold
 • En retvisende, uvildig bygningsdelsgennemgang fra tag til kælder – Byggesagkyndigsyd er jeres rådgiver, som varetager jeres interesser.
 • 10 års vedligeholdelsesplan og prioriteringsrækkefølge
 • Du får fotodokumentation som kan bruges til at indhente tilbud
 • En detaljeret teknisk og økonomisk vurdering, der følger din ejendom på tværs af ejerudskiftninger.

Inkluderet rådgivning – vi gennemgår planen med jer!

Alt efter behov tilbyder Byggesagkyndigsyd aabenraa selvfølgelig uden merudgift at gennemgå planen med dig efterfølgende. Her har du chancen for at drøfte de forskellige muligheder og få svar på spørgsmål, der måtte opstå på baggrund af rapporten. Der er i forbindelse med rådgivningen også mulighed for at drøfte eventuelle ønsker omkring ombygning samt muligheder for at forbedre ejendommen, gennem eksempelvis energirenovering m.m.

 

Hvis du har brug for drift- og vedligeholdelsesplan, skal du endelig ikke tøve med at kontakte Byggesagkyndigsyd. Det er i naturligvis uforpligtende at høre, hvad vi kan gøre for dig.