1 - og 5 års gennemgang

BRUG FOR ASSISTANCE VED 1 OG 5 ÅRS GENNEMGANG?

 

 

1 og 5 års gennemgang


Så skal du sikre dig at du får reklameret korrekt over fejl og mangler. Vores byggesagkyndige har stor erfaring i gennemgang af alle typer boliger, og sikre jer en ordentlig gennemgang så I kan komme nemt videre.

Overvejer du om du skal få gennemgået din bolig og er du i tvivl om det er nødvendigt?

Det at skulle forestå en 1 eller 5 års gennemgang alene er en stor ting, og mange kaster sig selv ud i det.

Mange opdager nok, at opgaven er væsentligt større end forventet, da det ikke bare er at gennemgå boligen med en servicemand fra entreprenøren eller typehusfirmaet.
Boliger i Danmark er opført af menneskehænder og kvaliteten er ikke bedre end den håndværker der har været på din bolig, hvilket giver nogle kvalitetsmæssige problemer, som skal tages stilling til ved 1 eller 5 års gennemgangen.

Det er derfor ikke bare at gennemgå huset, da det er din opgave, at finde op påpege de fejl og mangler der er ved byggeriet, som er reklamationsberettigede ved en 1 eller 5 års gennemgang, hvilket overrasker mange.

Ved en 1 eller 5 års gennemgang, skal du sørge for at afsætte op til 2 timer til en komplet gennemgang af boligen ude som inde, og vi ser dagligt at entreprenøren eller typehusfirmaerne afsætter en time eller mindre til disse års gennemgange.
Årsagen til at der skal afsættes så meget tid er, at huset som sagt skal gennemgås ude som inde og funktionstestes, undersøges for fejl og mangler samt skjulte fejl som f.eks. fliser med manglende vedhæftning.

Ligeledes skal der laves en udførlig mangelliste med de fejl og mangler som konstateres ved gennemgangen, hvilket er det dokument I skal bruge over for entreprenøren eller typehusfirmaet, og efterfølgende bruge til opfølgning på de fejl og mangler som er konstateret ved års gennemgangen.
Årsagen til, at der skal laves en udførlig mangelliste, hvor fejl og mangler er nøje og meget præcist placeret er, at såfremt entreprenøren eller typehusfirmaet udbedre manglen f.eks. på en 5 års gennemgangen, og manglen kommer igen efter noget tid, så er det en korrekt reklameret 5 års mangel som er genopstået, og dermed ikke korrekt udført.
Det betyder, at hvis man kan dokumentere at det er den selv samme mangel, så kan man komme efter entreprenøren eller typehuset igen, og her mangler mange deres dokumentation, hvorefter de ved afslutning af 5 års gennemgangen selv står med problemerne.

HUSK vigtigheden af 1 års gennemgangen, for har du en AB forbruger aftale, hvilket mange entreprenører og typehuse kører med, så har du ofte ikke en 5 års gennemgange, hvormed 1 års gennemgangen er sidste chance for at få gennemgået boligen sammen med entreprenøren eller typehusfirmaet.

Det er dig som bygherre, der skal indkalde entreprenøren til gennemgangen, før du kan påberåbe dig retten til at få afhjulpet mangler ved 1 og 5-års gennemgangen også kaldet 1 års eftersyn og 5 års eftersyn.

Hvis du tager en byggesagkyndig med til din 1 og 5-års gennemgang, sikrer du, at fejl og mangler, der med rette kan gøres gældende, bliver påberåbt og korrekt noteret i forbindelse med gennemgangen.En byggesagkyndig gennemgår ved 1 og 5-års gennemgangen huset inde såvel som ud og tilser de tekniske installationer samt loftsrum mv. Dette giver dig en grundig gennemgang af din nye bolig, og der findes som regel nogle ting, der overrasker – både positivt og negativt.

I henhold til AB92 skal du indkalde entreprenøren, så du med sikkerhed kan gøre dine krav gældende. I AB92 står der følgende:

1 ÅRS gennemgang


  • 37. Bygherren indkalder entreprenøren til en gennemgang af arbejdet, som skal finde sted senest et år efter afleveringen.


5 ÅRS gennemgang


  • 38. Bygherren indkalder entreprenøren til en afsluttende gennemgang af arbejdet, som skal finde sted senest 30 arbejdsdage før udløbet af en periode på 5 år efter afleveringen, jf. dog § 36, stk. 3, nr. 4.
    Stk. 2. Har bygherren ikke indkaldt som nævnt i stk. 1, kan entreprenøren indkalde bygherren til eftersynet. Indkaldelsen skal være skriftlig og ske med mindst 10 arbejdsdages varsel.


Hvad er inkluderet i en 1 eller 5-års gennemgang?

 

  • Grundig byggeteknisk gennemgang af hele ejendommen ude og inde
  • Undersøgelse af loftrum, teknik-rum, boligen, tag, facader, m.v.
  • Udarbejdelse af udførlig mangelliste, såfremt denne ikke laves af entreprenøren
  • Svar på spørgsmål til problemer eller vedligeholdelse af ejendommen
  • Rådgivning omkring afhjælpning, og hvorledes du skal forholde dig

 

Hvis du har brug for hjælp i forbindelse med 1 eller 5-års gennemgang, skal du endelig ikke tøve med at kontakte Byggesagkyndigsyd. Det er i naturligvis uforpligtende at høre, hvad vi kan gøre for dig.