Byggetilsyn ved nybyggeri

BRUG FOR BYGGETILSYN VED NYBYGGERI?


Hvis der er tale om nybyggeri, så kan en byggesagkyndig være med til at afdække alvorlige byggefejl i det nye hus og på den måde sikre din investering i huset. For at kunne skabe de bedste resultater, er det vigtigt at den byggesagkyndige er med fra starten af byggeprocessen.

De områder hvor en byggesagkyndig vil være behjælpelig ved nybyggeri er ved overholdelse af krav fra myndighederne, ved benyttelsen af de rigtige materialer, at prisen på byggeriet og de enkelte ydelser er i orden, at afdække potentielle fejlkilder, som på sigt vil give problemer, og ved påberåbe sig fejl og mangler ved overdragelse af huset 

ER ET BYGGETILSYN NØDVENDIG?

Dette er et ofte stillet spørgsmål, som helt sikkert kan stilles med rette.

Der er mange dygtige typehusfirmaer i markedet, nogle bygger få huse og andre bygger flere tusinde om året.
Det er her særligt ved de større og velrenommerede typehusfirmaer, at spørgsmålet om behov for et eksternt byggetilsyn oftest kommer.

Svaret er enkelt, og som du nok kan gætte, så mener vi selvfølgelig at det er en nødvendighed med et eksternt byggetilsyn på et velrenommeret typehusfirma, men hvorfor så det?

Svaret er enkelt:
Uanset hvad firmaet heder, hvor velrenommeret deres navn er, så er der ingen af dem der er dygtigere end den håndværker der går ude på din byggeplads.

Det er oftest små eller mindre selvstændige håndværkvirksomheder der er hyret ind til at varetage opgaverne for de større typehusfirmaer, hvorfor det er deres kvalitetsniveau der sætter standarden for dit hus. Så har du fået tildelt en håndværker eller flere der ikke har kvalitet eller nyeste byggeregler som deres primære fokus, så er der risiko for at der opstår fejl, mangler eller direkte skader på dit hus.


HVAD ER ET BYGGETILSYN?

Hvis du vælger at tilknytte et byggetilsyn i forbindelse med opførelsen af dit nye hus, sikrer du dig selv en tryg og rolig byggeperiode.

Et byggetilsyn består typisk i en række stikprøvekontroller af alle de kritiske bygningsdele og konstruktioner under opførelsen.
Byggetilsynene strækker sig lige fra støbningen af fundamenter til afleveringsforretningen den dag, du overtager det nøglefærdige hus.

Disse byggetilsyn af byggeriet bliver skræddersyet til netop dit byggeri og placeres således, at de ligger på de mest kritiske tidspunkter i byggeriet, hvor der er størst risiko for, at der sker fejl, noget der bliver skjult, bygget inde eller gemt af vejen.

Vores byggesagkyndige udarbejder fra hvert tilsyn et tilsynsnotat, hvilket beskriver de forhold der er konstateret ved byggetilsynet.
Vi tager dialogen direkte med den udførende entreprenør ude på byggepladsen, med henblik på at drøfte eventuelle fejl og mangler konstateret ved tilsynet.
Ved vores næste tilsyn med byggeriet, vil vi ligeledes følge op på tidligere notater og kommenterede fejl i vides mulige omfang.
Det betyder, at du roligt kan læne dig tilbage og følge byggeriet fra sidelinjen, uden alle bekymringerne omkring forholdene nævnt i vores tilsynsnotater.

Et professionelt byggetilsyn har i sig selv en præventiv effekt, da det at have en byggesagkyndig tilknyttet sit byggeri indikerer over for håndværkerne, at du vil have et kvalitetsbyggeri. De bliver dermed mere opmærksomme på det stykke arbejde de udfører, hvilket i sig selv tilfører dig stor værdi.

  • Fundamentstilsyn ifm. støbning af fundamenter og armering
  • Terrændækstilsyn inden støbning af gulve for kontrol af installationer
  • Tilsyn med tagkonstruktion og bagmure for kontrol af forankring, mv.
  • Opstart af murerarbejde, kontrol af fugtsikring og forventningsafstemning
  • Tilsyn med dampspærre, fugtproblemer, og tagarbejder
  • Tilsyn med vådrumssikring, kontrol af fald og generel gennemgang
  • Førgennemgang inden overtagelse for nedbringelse af fejl og mangler
  • Afleveringsforretning så I kommer trygt og roligt i hus

Tilknyt et professionelt og uvildigt byggetilsyn, og kom trygt i hus. Kontakt nemt og uforpligtende Byggesagkyndigsyd!