Energirenovering

Få tilskud til energirenovering

Gør din bolig sundere, grønnere og mere værd!

  • Med energirenovering kan du spare penge på energiregningen, skåne klimaet og forbedre indeklimaet i huset. 
  • Energirenovering er en investering, der hurtigt mærkes på energiregningen og på husets værdi ved salg.
  • Mindre brug af varme giver mindre udledning af CO2 og du sætter et mindre og grønnere klimaaftryk.
  • God isolering og ventilation skaber et godt indeklima og reducerer risikoen for sundhedsmæssige gener, der ofte skyldes et dårligt indeklima.
  • Spar op til 30% på dine energibesparende renoveringsprojekter med tilskud fra den nye bygningspulje.
  • Få professionel rådgivning til din energirenovering af en energikonsulent og byggesagkyndig.

 

Du kan få tilskud til at energirenovere din bolig

Bygningspuljen er en tilskudsordning, der er skabt for at tilskynde til energiforbedringsprojekter i bygninger til helårsbeboelse. Bygningssektoren står for 40% af energiforbruget i Danmark - energiforbedringer kan være en væsentlig faktor i Danmarks ambition om at blive CO2 neutrale.

 

Formålet med bygningspuljen er altså at nedbringe energiforbruget og omstille varmeforsyningen i helårsboliger. Energistyrelsen lancerede Bygningspuljen den 15.oktober 2020, hvorfra du kan søge om midler til tre kategorier af energiforbedringer:

 

Klimaskærm

 

Klimavenlig varme

 

Forbedret drift 

 

Under hver kategori er der en række konkrete forbedringer, der hver kan udløse et tilskud på op til 30 % af din udgift. Puljen er på 245 millioner i år og i løbet af de første 14 dage har 14.500 allerede søgt. I 2021 er puljen på hele 375 millioner kroner og tildeles efter først-til-mølle princippet. Der afsættes nye tilskudsmidler hvert år frem til og med 2026.

 

Det er muligt for både helårsboligejere, private husejere, ejerforeninger, andelsboligforeninger, almene boligforeninger, kollegier og udlejere at søge om tilskud til energirenoveringer (for private boligejere er tilskuddet skattefrit).

 

Din bolig skal være registreret som helårsbolig i BBR.

 

Du skal ansøge og tildeles tilskud FØR du begynder på energirenoveringsprojektet.

 

Der skal være et gyldigt energimærke på ejendommen - dateret efter 1.10. 2012

 

Du kan læse mere her sparenergi.dk/forbruger/boligen/tilskud, hvor der både er lister over tilskudsberettede projekter, mulighed for at beregne overslag og en oversigt over ansøgningsproceduren.

Energirenovering er den direkte vej til forbedring i både økonomi og klima

Nye vinduer, bedre isolering eller måske solceller ... eksempler på energirenovering, der er en sikker vej til besparelser på driftsbudgettet. Og klimaet.

 

Men energirenovering af huset kan være svær at overskue. Hvad har den største effekt? Hvad er muligt for præcis din hustype? Hvad kommer det hele til at koste og hvad betyder det for bygningens arkitektur og udtryk, samt husets værdi? Og ikke mindst, hvordan styrer du projekt og håndværkere?

 

Den bedste måde at starte et renoveringsprojekt er at få hjælp af en rådgiver. Vælg en rådgiver, der er byggesagkyndig og energikonsulent - én der kan tænke energibesparelser ind i dit projekt. 

 

Byggesagkyndigsyd rådgiver om både mindre samt større og gennemgribende energirenoveringer.

 

Optimal energirenovering kræver en samlet byggeteknisk viden om ejendommen. En energikonsulent fra Byggesagkyndigsyd kan vurdere hvilke renoveringer, der kan betale sig og hvilken rækkefølge, der er mest rentabel.

Rådgiveren tager typisk udgangspunkt i det aktuelle forbrug på ejendommen, når vi rådgiver om energirenovering - og gennemgår mulighederne for besparelser. Vi starter med en byggeteknisk gennemgang af ejendommen og udarbejder en prioriteret handlingsplan med en liste over de mest rentable energiforbedringer.
Har du ønsker og planer om energirenovering, så sender vi vores dygtige energirådgiver, der tillige er byggesagkyndig til din opgave. Ring til factum2 aabenraa på telefon + 45 2382 7088 eller kontakt via hjemmesiden https://byggesagkyndigsyd.dk/


Har du et gyldigt energimærke?

Før du søger:

  • For at du er berettiget til at søge om tilskud fra Bygningspuljen, er det en forudsætning, at dit hus er energimærket.
  • Energimærket skal være fra 1.10.2012 eller nyere. Kravet gælder ikke konvertering til varmepumpe. Hvis der er renoveret efter mærkningen, skal energimærket fornyes.
  • Forslag til forbedringer i energimærkningen påvirker ikke din mulighed for tilskud.
  • Hvis du mangler et energimærke, kan factum2 aabenraa hjælpe.

Hvilke energiforbedringer kan du få tilskud til?

Her kan du læse hvad du kan få tilskud til: https://sparenergi.dk/forbruger/boligen/tilskud

Få et overslag på dit tilskud til renovering: https://sparenergi.dk/forbruger/vaerktoejer/tilskudsberegner

Få et energimærke, hvis du ikke har det i forvejen.

Find eventuelt gyldigt energimærke for din bolig her:

https://sparenergi.dk/forbruger/vaerktoejer/find-dit-energimaerke