Energimærkning Nybyggeri

BRUG FOR ET ENERGIMÆRKE?


FÅ OVERBLIK OVER DIN BOLIGS ENERGIFORBRUG SAMT DE ENERGIFORBEDRENDE MULIGHEDER


 

 • Synliggør dit energiforbrug og se de energibesparende muligheder!

 

 • Energikonsulenten hos factum2 aabenraa er uddannet og 100% uvildige!

 

 • Vores energikonsulenter laver energimærker, effektivt og efter højeste kvalitetskrav!

 

 • Kontakt nemt og uforpligtende din lokale afdeling!

 

 

Hvad er formålet med et energimærke, og hvad er gyldigheden?

 

Energimærkning af boliger er lovpligtig – når huse sælges, udlejes, overdrages og lignende. Formålet er at synliggøre boligens energiforbrug – og især de muligheder, der er for at spare energi. Energiforbedring gavner ikke alene din privatøkonomi. Ved at spare energi forbedrer man ikke kun sin energimærkning, man forbedrer også Danmarks miljø, betalingsbalance og forsyningssikkerhed. I mange tilfælde er der desuden en behagelig sidegevinst i form af bedre indeklima med mindre fod kulde og træk.

 

En energimærkning af en helårsbolig gælder i 10 år, og den må gerne genbruges inden for denne periode, hvis boligen skal sælges igen. Energimærkningen mister dog sin gyldighed, hvis du bygger om eller laver andre ændringer, der i væsentligt omfang påvirker din boligs energiforbrug.

 

En energimærkning må kun udarbejdes af en beskikket energikonsulent. En beskikket energikonsulent er – ud over sin ekspertise inden for energioptimering og energiforbedring – godkendt af Energistyrelsen til at gennemføre energimærkning af hus.

 

 

BOLIGER, DER SKAL HAVE EN ENERGIMÆRKNING VED SALG


 • Enfamiliehuse
 • Kæde-, række- og dobbelthuse
 • Flerfamiliehuse
 • Ejerlejligheder
 • Leje- og andelsboliger

FRITAGET FOR ENERGIMÆRKNING AF HUS


Følgende bygninger er fritaget kravet om energimærkning – uanset registrering i BBR: • Fritliggende bygninger under 60 m²
 • Bygning, hvor det opvarmede areal er mindre end 60 m2 og højst udgør 25 pct. af det samlede etageareal.
 • Fredede bygninger
 • Bygninger, hvor udarbejdelse af retvisende energiberegning ikke er muligt pga. væsentlige, mangler i klimaskærm eller varmeanlæg eller gennemgår egentlig totalrenovering


NYOPFØRSEL

Det er et krav, at energimærkningen af boligen ved ny opførsel overholdes. Hvis ansøgningen om byggetilladelsen er indsendt til kommunen den 1. april 2006 eller senere, skal bygningen have en energimærkning inden færdigmelding til kommunen. Hvis denne energimærkning af huset ikke har fundet sted, kan bygningen ikke energimærkes uden bygningsgennemgang.

 

Energimærkning af hus uden bygningsgennemgang!

 

Ved energimærkning uden bygningsgennemgang udarbejder vi et energimærke for din bolig alene ud fra BBR-oplysningerne og ejeroplysninger om bygningens opførelsesår og varmeforsyning m.m. – altså uden at vores energikonsulent fysisk gennemgår din bolig. I forbindelse med energimærkningen af bygninger uden bygningsgennemgang skal bygningen opfylde en række kriterier:

 • Bygningen skal være et familiehus
 • Stuehus til landbrugsejendom
 • Fritliggende enfamiliehus
 • Kæde-, række eller dobbelthus
 • Bygningen er maksimalt 25 år gammel
 • Varmeforsyningen er olie, naturgas, fjernvarme, el (inkl. varmepumpe) eller biobrændsel med centralvarmeanlæg


Energimærkning af større bygninger/erhvervsbygninger

 

Energimærkning af større bygninger/erhvervsbygninger

 

Langt de fleste bygninger skal have et lovpligtigt energimærke. Der kan være store forskelle i både pris og kvalitet. Så tag en snak med os om, hvad I vil have ud af jeres energimærker.

 


Energimærke nybyggeri, ved bolig- og erhvervsbyggeri samt tilbygninger


BRUG FOR EN ENERGIMÆRKE VED NYBYGGERI, VED BOLIG- OG ERHVERVSBYGGERI SAMT TILBYGNINGER?

 

Formålet med energimærkning af nye bygninger er at kontrollere om bygningen lever op til kravene, der ligger til grund for byggetilladelsen i forhold til de energimæssige krav.


Ved energimærkning af bygninger, skal energikonsulenten gennemgå: Relevant dokumentation for de energimæssige krav og bygningen i forhold til de energimæssige krav.


Ved energimærkning af nye bygninger skal energikonsulenten konkludere, om bygningen lever op til kravene i byggetilladelsen i forhold til de energimæssige krav. Det fremgår af byggetilladelsen, hvilket bygningsreglement bygningen skal leve op til.


Bygninger, der ikke lever op til kravene i byggetilladelsen, får IKKE noget energimærke i energimærkningsrapporten.


Ved energimærkning af bygninger, skal energikonsulenten gennemgå: Relevant dokumentation for de energimæssige krav og bygningen i forhold til de energimæssige krav.


Ved energimærkning af nye bygninger skal energikonsulenten konkludere, om bygningen lever op til kravene i byggetilladelsen i forhold til de energimæssige krav. Det fremgår af byggetilladelsen, hvilket bygningsreglement bygningen skal leve op til.


Bygninger, der ikke lever op til kravene i byggetilladelsen, får IKKE noget energimærke i energimærkningsrapporten.


Kontakt nemt og uforpligtende Byggesagkyndigsyd