Radonmåling

BRUG FOR RADONMÅLING?

 Ønsker du at kende radon-niveauet i din bolig, og er boligen opført før 2010, så kan du kontakte Byggesagkyndigsyd.

Boliger opført efter bygningsreglement fra før 2010 (BR10), er alene omfattet af vejledningsteksten til §332 i gældende bygningsreglement, som beskriver:

For eksisterende byggeri opført før 2010 anbefaler Trafik-, Bygge- og Boligstyrelsen, at der for bygninger, hvor personer opholder sig, iværksættes enkle og billige forbedringer, når radonindholdet er mellem 100 Bq/m3 og 200 Bq/m3, og at der iværksættes mere effektive forbedringer, når radonindholdet overstiger 200 Bq/m3.


Idet der intet lovkrav er, men blot en anbefaling, er der valgfrihed til hvordan målingen udføres, men det er vores anbefaling, at målingen udføres i tråd med anvisningerne til nye boliger.

Vores anbefaling er derfor at:

  • Målingen skal forløbe over minimum 30 dage i bygningens opvarmningssæson, mellem 1. oktober og 30. april. Bygningen skal være i normal drift.
  • Ventilationsforholdene skal virke efter hensigten og som sædvanligt. Har bygningen mekanisk ventilation, skal den køre som normalt, og har bygningen naturlig ventilation (åbning af døre og vinduer, vægventiler og spjæld) skal udluftningen ske som sædvanligt.
  • I boliger kan der f.eks. måles i opholdsrum, som defineres som: soverum, stue og alrum, eventuelt suppleret med måling i rum, som er en del af det opvarmede etageareal, og som ofte benyttes af personer flere timer dagligt, fx rum indrettet til TV-stue, hobbyrum, hjemmearbejde, leg og spil.

Hvis du har brug for viden omkring radonniveauet i din bolig, skal du endelig ikke tøve med at kontakte Byggesagkyndigsyd. Det er i naturligvis uforpligtende at høre, hvad vi kan gøre for dig.